Mininakladač BOXER 700 HDXÚvod / Stroje / Mininakladače / BOXER rada 700 / BOXER 700 HDXBOXER 700 HDX je mimoriadny stroj, ktorý má hydraulicky ovládaný rozchod pásov a duálny hydraulický okruh. Ide už o štvrtú generáciu strojov BOXER, ktorá nahradila radu 500. Stroje...

preèítajte si viac